logo
 
Hlavné menu
Hosting
Inštalácie
Administrácie
  
Prihlásenie do...
Overenie domény
Inštalácie operačného systému Debian/GNU Linux  

Prevádzame inštalácie operačného systému Debian GNU/Linux a aplikácií, ktoré sú v ňom podporované.

Samozrejme nainštalovaním príslušných služieb a ich uvedením do prevádzky naša starostlivosť o Vás skončiť nemusí.
Ponúkame Vám možnosť trvalej administrácie nami dodaných služieb, ako aj Vašej technickej infraštruktúry, od jednotlivých počítačov, cez servery až po sieťové komponenty.

Ostané nájdete na stránke "Administrácie".Súčasťou inštalácií sú také služby ako:

Máme skúsenosti s inštaláciou pracovných staníc a serverov
služby mail, na báze mail servera Postfix,
služby www, na báze servera Apache,
databázy na db strojoch Mysql a Postgresql,
heterogénnych sietí Linux - Windows, prostredníctvom služieb aplikácie Samba.
Inštalujeme virtuálne privátne siete na báze technológie OpenVPN, postavenej nad protokolom SSL(implementácia OpenSSL), a virtuávne privátne siete postavené nad protokolom SSH(implementácia OpenSSH).
Pomocou týchto VPN technológií môže byť umožnený prístup do siete aj vzdialenému užívateľovi, pokiaľ má tento pripojenie do internetu.
Služby sú prevádzané na základe zmluvy SLA(Service level agreement).
Dojednania SLA sú stanovené podľa Vašich potrieb a ceny sú dohodnuté na základe rozsahu SLA.

dohodou  
/mesiac

Ceny sú uvedené bez DPH.
Ceny služieb neobsahujú registračné poplatky jednotlivých domén.
Webstránky ktorých obsah porušuje zákony SR nehostujeme vôbec.